I begyndelsen af det 18. århundrede ankom 3 brødre til vestjylland fra Møgeltønder egnen.

Anders Hansen Brink (30 nov 1688 - 16 nov 1724) blev møller i Varde og stamfader til den omkringboende slægt Brink.
En gren ved jordemoder Anne Cathrine Sørensdatter kom til Sønderho og indgiftet i slægten Kromann.
En gren ved Niels Sørensen Brinck kom til Nordby og blev stamfader til slægten Brinck.
Niels's søster Rebecca Sørensdatter kom ligeledes til Nordby og blev ved giftermål med Abraham Lorentzen stammoder til slægten Abrahamsen.

Laust Hansen Brinch (abt 1693 - 1 jan 1752) blev møller i Alslev.

Peder Hansen Brinch (abt 1695 - 13 nov 1743) kom til Nordby, blev mølleribestyrer på Nordby Mølle og senere kroforpagter på Sønderho kro, som han købte i 1728.
Han blev stamfader til slægten Brinch og hans efterkommere er indgiftet i slægterne Sonnichsen, Jerne og Harreby i Sønderho og Enne i Nordby.

Slægten benytter Brink i Varde, Brinch i Sønderho og Brinck i Nordby.
(N. M. Kromann, Fanøs historie)